بهمن ۲۷, ۱۳۹۷

تاریخچه

کانون بازنشستگان آینده ساز در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۱ با اخذ پروانه از کمیسیون ماده ۱۰ وزارت محترم کشور به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی و غیر سیاسی به شماره ثبت ۱۸۰۴۱ ، فعالیت خود را به منظور نیل به اهدا مشروح ذیل آغاز نمود :

  • تلاش در جهت حفظ و افزایش منزلت اجتماعی بازنشستگان عضو کانون
  • تشلا در جهت حفاظت ، حمایت و صیانت از حقوق صنفی اعضاء سعی در ایجاد تسهیلات رفاهی و معیشتی برای اعضاء کانون و خانواده و بازماندگان آنان
  • تلاش در جهت ارتقاء سطح بهداشت و درمان اعضاء و انعقاد قراردادهای گروهی مناسب
  • فراهم آوردن امکانات و تسهیلات استفاده از فضاهای فرهنگی و رفاهی مناسب
  • رائه خدمات مشاوره ای ، آموزشی و تحقیقاتی و علمی به اعضاء

 

کانون بازنشستگان آینده ساز از زمان تاسیس خود تاکنون شش دوره برای انتخاب هیئت مدیره ، مجمع عمومی برگزار نموده است که هیئت مدیره فعلی در مجمع عمومی مورخ ۲۲/۰۲/۹۵ برای مدت سه سال توسط اعضاء محترم کانون برگزیده شده اند.
در اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۱۷ اسانامه کانون و نتایج حاصله از انتخابات اعضاء هیئت مدیره کانون در جلسه مجمع عمومی سالیانه مذکور ، جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۲۹/۰۲/۹۵ در محل کانون تشکیل و با حضور اعضاء هیئت مدیره نسبت به سمت اعضاء هیئت مدیره اقدام نمودند.

آقای احمد وفعت : رئیس هیات مدیره
آقای منوچره توسطی : نایب رئیس هیات مدیره
آقای حمید پور گلی امامیه :  عضو هیات مدیره و خزانه دار
آقای کیهان داوود زاده مقدم : عضو هیات مدیره
آقای محمد هاشم رکن تهران : عضو هیات مدیره

 

ضمنا اقای داود دقیانوس نیز بعنوان دبیر اجرائی کانون  میباشند .

 

طراحی سایت کوارتز || پشتیبانی توسط روجند