بهمن ۲۷, ۱۳۹۷

فرم عضویت صندوق سبز

عضویت صندوق سبز

 • به نام خداوند جان و خرد

  ریاست محترم صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

  موضوع : کسر از مبالغ " ورودیه "و "پس انداز ماهانه" برای عضویت در صندوق سبزهمیاری

 • بدینوسیله ضمن درخواست عضویت در صندوق سبز همیاری ، به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز وکالت می دهم به جهت عضویت اینجانب در صندوق سبز پس انداز و همیاری کانون بازنشستگان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز مبالغ زیر را

  1 – مبلغ 300،000 (سیصدهزار ریال) بابت ورودیه (یکبار)

  2 – مبلغ 300،000 (سیصدهزار ریال) بابت پس انداز (ماهانه)

  از محل مستمری ماهانه کسر وبه حساب صندوق سبز در کانون مذکورپرداخت فرمایند.

 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

 

فایل پیوست : فرم عضویت صندوق سبز

طراحی سایت کوارتز || پشتیبانی توسط روجند