نقشه سايتصفحه اول
خبرنامه
پست الكترونيكي:

طرح مکمل درمان


در پاسخگویی به درخواست تعدادی از اعضاء محترم مبنی بر برقراری و بهره مندی از طرح رفاهی برای پوشش مازاد هزینه درمان 
(20%سهم عضو)کانون بررسی و مطالعات لازم  را با بهره گیری از نظرات کارشناسان ذیربط انجام داده وخوشبختانه آئین نامه مربوط به آن در مجمع مورخ23/3/1390 به تصویب رسید . متقاضیان در صورت تمایل می توانند فرم مربوطه را که در ذیل آمده است تکمیل و به آدرس کانون ارسال نمایند.

اطلاعیه مکمل درمان

آئین نامه مکمل درمان

فرم تقاضای مکمل درمان

جدول مکمل درمان

به آگاهی می رساند بر اساس مصوبه هیات مدیره در سال 1394مبلغ حق بیمه 110000ریال تعیین شد..آخرين به روز رسانی: دوشنبه 11 خرداد 1394  ساعت: 10:39
دفعات بازديد: 30979 / تعداد بازديدكنندگان: 19455