بهمن ۲۷, ۱۳۹۷

فرم درخواست وام صندق سبز

درخواست وام صندق سبز

 • بنام خدا

  قرارداد

  این قرارداد بین کانون بازنشستگان صندوق حمایت وبازنشستگی آینده ساز به نمایندگی آقایان:1- احمدرفعت (رئیس هیات مدیره) 2- حمید پورگلی امامیه(عضو هیأت مدیره وخزانه دارکانون) به نشانی : تهران– میدان ولیعصر،روبروی ایستگاه دمشق ،کوچه فیروزه، ساختمان اداری ولیعصر،درب اداری جنوبی، طبقه سوم، واحد 61 که منبعد "کانون " نامیده می شود و

 • که در این قرارداد" قرض گیرنده "نامیده می شود ، این قرارداد برای دریافت یک فقره از وام های مندرج در گزینه های زیر که شرایط آن توسط "قرض گیرنده "بشرح ذیل انتخاب و امضاء شده است منعقد گردید.

 • انتخاب اول

  ماده 1- کانون به موجب این قرارداد مبلغ بیست میلیون ریال(20،000،000) ریال به عنوان قرض الحسنه به "قرض گیرنده" فوق پرداخت کرده و "قرض گیرنده " با امضاء این قرارداد به دریافت مبلغ مزبور اقرار نمود.

  ماده 2-" قرض گیرنده" قبول و تعهدنمود بدهی خود بابت قرض الحسنه دریافتی را در سی و شش (36)قسط متوالی و متساوی (1.327.500)ریالی به کانون پرداخت نماید.

  انتخاب دوم

  ماده 1- کانون به موجب این قرارداد مبلغ سی میلیون ریال(30،000،000) ریال به عنوان قرض الحسنه به "قرض گیرنده" فوق پرداخت کرده و "قرض گیرنده" با امضاء این قرارداد به دریافت مبلغ مزبور اقرار نمود.

  ماده2- "قرض گیرنده" قبول وتعهد نمود بدهی خود بابت قرض الحسنه دریافتی را در سی و شش (36) قسط متوالی و متساوی (885،000)ریالی به کانون پرداخت نماید.

  انتخاب دوم

  ماده 1- کانون به موجب این قرارداد مبلغ چهارمیلیون وپانصدهزارریال(45،000،000) ریال به عنوان قرض الحسنه به قرض گیرنده فوق پرداخت کرده و "قرض گیرنده" با امضاء این قرارداد به دریافت مبلغ مزبور اقرار نمود.

  ماده 2- "قرض گیرنده" قبول وتعهد نمود بدهی خود بابت قرض الحسنه دریافتی را درسی وشش (36)قسط متوالی و متساوی(1،327،500) ریالی به کانون پرداخت نماید.

 • فایل ها را به اینجا بکشید

 

فایل پیسوت : فرم درخواست وام صندوق سبز

طراحی سایت کوارتز || پشتیبانی توسط روجند