بهمن ۲۷, ۱۳۹۷

اساسنامه جاری کانون

بسمه تعالی

اساسنامه کانون صنفی بازنشستگان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

(سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)

فصل اول :

” کلیات و اهداف”

ماده ۱- نام :

کانون صنفی بازنشستگان صندوف حمایت و بازنشستگان آینده ساز ( سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ) تشکلی است صنفی ، غیرسیاسی ، و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصارا”  کانون نامیده می شود.

ماده ۲- محل :

مرکز اصلی این کانون در شهر تهران ، به نشانی : تهران ،  میدان ولیعصر ، خیابان ولیعصر ، روبروی ایستگاه دمشق ، کوچه فیروزه ، ساختمان تجاری اداری ولیعصر ، طبقه سوم ، واحد ۶۱ واقع است . که در صورت لزوم بنا به درخواست هیئت مدیره میتواند با موافقت وزارت کشور در سایر شهرستانهای دیگر شعبه ، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

ماده ۳- تابعیت  :

اعضاء کانون تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارند.

ماده ۴ – اهداف :

کانون دارای اهداف زیر می باشد :

 

 • تلاش در جهت حفظ و افزایش منزلت اجتماعی بازنشستگان عضو
 • تلاش در جهت حفاظت ، حمایت و صیانت از حقوق صنفی اعضاء
 • سعی در ایجاد تسهیلات رفاهی و معیشتی و صیانت از حقوق مادی ، معنوی ، حقوق مشروع و رفاه  کلیه اعضاء خانواده و بازماندگان آنان.
 • فراهم آوردن زمینه های لازم برای بهره وری از دانش ، تجربیات و تخصص ارزشمند بازنشستگان
 • تلاش در جهت ارتقاء سطح بهداشت و درمانی اعضاء و انعقاد قراردادهای گروهی بیمه های مناسب برای آنان.
 • فراهم آوردن امکانات و تسهیلات استفاده از فضاهای فرهنگی و رفاهی مناسب برای تامین اوقات فراغت و افراد خانواده آنها ، از قبیل اردوهای سیاحتی و زیارتی و …
 • ارائه خدمات مشاوره ای به اعضاء
 • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به اعضاء
 • ارائه خدمات تحقیقاتی و علمی به اعضاء
 • کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز قانونی ذیربط دارد پس از کسب مجوز لازم ، انجام می شود.

 

فصل دوم :

” شرائط ، نحوه عضویت و انواع آن”

ماده ۶-

هر فرد بازنشسته صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز که دارای شرائط زیر میباشد میتواند به عضویت کانون درآید.

 

 1. داشتن حکم بازنشستگی ، از صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز
 2. پذیرفتن مفاد اساسنامه کانون
 3. عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
 4. عدم سوء شهرت حرفه ای واجتماعی
 5. پرداخت حق عضویت

 

تبصره : خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد ، سلب شرائط و یا با درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی است .

ماده ۷ –

کانون دارای دو نوع عضو خواهد بود.

 

 1. اعضای اصلی که دارای حق رای بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند.
 2. اعضای افتخاری که دارای مطالعات و تحقیقات علمی و یا خدمات ارزنده اجتماعی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره ، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.
 3. قبولی عضویت خانواده معظم شهداء و دیگر اشخاصی که حقوق وظیفه دریافت میکنند و مورث ایشان در زمان تصویب اساسنامه در قید حیات نبوده و امکان عضویت در کانون را بدان مناسبت نداشته اند بلامانع است.

فصل سوم:

۴ – ” ارکان”

ماده ۸-

ارکان کانون عبارتند از :  الف ) مجمع عمومی       ب) هیئت مدیره          ج ) بازرس(بازرسان)

الف ) مجمع عمومی :

ماده ۹-

مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری کانون بوده و به صورت عادی ، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده می باشد.

ماده ۱۰-

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد تشکیل خواهد شد. برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف به علاوه یک  نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی ، رای موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد . در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید ، جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با رای موافق اکثریت اعضای حاضر معتبر است .

مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان ، به تقاضا و دعوت هیئت مدیره ، بازرس ، با یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود.

تبصره : در صورت که هیئت مدیره ، مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر دعوت و برگزار نکند ، بازرس مکلف است راسا” اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند.

ماده ۱۱-

دعوت برای شرکت در مجامع عمومی توسط هیئت مدیره و از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صورت می پذیرد.  آگهی تشکیل مجمع عمومی برای هر دو نوبت اول و دوم باید حداقل ۲ هفته ، قبل از برگزاری مجمع در روزنامه تعیین شده درج شود.

ماده ۱۲-

وظائف مجمع عمومی عادی :

 

 1. استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
 2. بررسی و تصویب پیشنهادی های هیئت مدیره
 3. انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
 4. تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه کانون
 5. تعیین خط مشی کلی کانون
 6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار  و دعوتنامه های کانون

ماده ۱۳-

مجمع عمومی فوق العاده ، با رعایت تشریفات قانونی اعلام در روزنامه کثیرالانتشار  ، مشابه  مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :

 

 1. با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیئت مدیره یا بازرس
 2. با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی کانون

 

تبصره ۱ : مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن ، همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارد.

تبصره ۲ : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۴-

در صورتی که بازرس/بازرسان با یک سوم اعضاء درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند ، موضوع کتبا” به رئیس هیئت مدیره اطلاع داده خواهد شد . رئیس هیئت مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز طبق این اساسنامه نسبت به دعوت و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند ، در غیر اینصورت بازرس و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت ۱۰ روز با هماهنگی وزارت کشور نسبت به دعوت و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.

ماده ۱۵-

وظائف مجمع عمومی فوق العاده :

 

 1. تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
 2. بررسی و تصویب انحلال کانون
 3. عزل هیئت مدیره

 

تبصره ۱ : عزل هیئت مدیره بنا به درخواست یک سوم اعضای اصلی یا بازرس و با اطلاع و تائید وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار می گیرد.

تبصره ۲- در صورت تصویب عزل هیئت مدیره ، مجمع فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی کانون اقدام می نماید تا تشریفات قانونی تشکیل مجمع عادی برای انتخاب هیئت مدیره جدید را انجام دهند.

ماده ۱۶-

مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که از اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند ، اداره میشود.

تبصره ۱ : اعضای هیئت رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و مسئولیت مطابقت تصمیمات متخذه مجمع با اساسنامه حاضر و قوانین جاری و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارند.

تبصره ۲: هیئت رئیسه نسخه ای از صورتجلسه را برای اطلاع اعضاء در محل کانون نصب می نماید.

ماده ۱۷-

کانون دارای هیئت مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل میباشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب میشوند.

تبصره ۱ : شعب کانون با رعایت ماده ۲ اساسنامه در شهرستانها توسط هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر که از اعضای همان شعبه انتخاب و با تصویب هیئت مدیره مرکزی منصوب می شوند ، اداره خواهد شد ، اعضای این هیئت ها طبق دستورالعمل هیئت مدیره مرکزی و اساسنامه کانون فعالیت خواهند نمود .حد نصاب تاسیس شعبه ۵۰ عضو میباشد که در صورت عدم حصول آن ، میتوان دفتر یا نمایندگی دایر نمود.

تبصره ۲: جلسات هیئت مدیره با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آراء موافق  ۳ نفر معتبر خواهد بود.

تبصره ۳: اعضای هیئت مدیره  ، حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نمایند، حدود اختیارات هیئت مدیره را آئین نامه مشخص می نماید.

تبصره ۴ : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب ، در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۵ : در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرائط از هریک از اعضای هیئت مدیره ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره ۶ : هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس جلسه فوق العاده تشکیل میدهد . فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تماس تلفنی و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده ۱۸-

مجمع عمومی ،  هیئت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود . انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دو دوره متوالی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود ، انتخابات هیئت مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.

تبصره : انتخاب مجدد حداکثر دو نفر از اعضای هیئت مدیره برای هر دوره متوالی بعد ، در صورت کسب دو سوم آرای اعضای حاضر در مجمع عمومی عادی انجام می شود . در صورتیکه بیش از دو نفر حائز رای دو سوم مجمع شدند ، بین افرادی که دارای رای مساوی هستند قرعه کشی میشود.

ماده ۱۹-

هیئت مدیره نماینده قانونی کانون بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر میباشد:

حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول متعلق به کانون ، رسیدگی به حسابهای کانون و پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجمع عمومی ، افتتاح حساب بانکی ، انجام الزامات و تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، و سازمان امور مالیاتی و مراجع ثبتی ، انتخاب و تعیین و امضاء حکم وکیل و یا وکلاء عزل آنان ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ، فراهم آوردن شرائط عضویت افراد متقاضی .

هیئت مدیره میتواند در حوزه وظائف خود اقدامات ضروری  را با رعایت حدود موضوع کانون بعمل آورد.

تبصره ۱ : جز در باره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه ، اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است . هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع کانون دارا میباشد.

تبصره ۲ : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار ، با مهر کانون معتبر خواهد بود.

تبصره ۳ : هیئت مدیره میتواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی کانون را تشکیل دهد.

تبصره ۴: آئین نامه اجرائی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و تائید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.

ج ) بازرسان

ماده ۲۰-

مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل ، برای مدیت یک سال انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۱ : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

تبصره ۲: اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل و نزدیکان سببی و نسبی آنها نمیتوانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.

ماده ۲۱-

وظائف بازرس به شرح زیر است :

 

 1. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی کانون و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
 2. مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد کانون برای ارائه به مجمع عمومی
 3. ارائه گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی.

 

تبصره : گزارش بازرس باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر کانون آماده باشد.

ماده ۲۲-

کلیه اسناد و مدارک کانون اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید وشرط باید بوسیله هیئت مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس/ بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرارگیرد.

 

فصل چهارم :

” بودجه و مواد متفرقه”

ماده ۲۳-

منابع مالی و بودجه کانون از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقف و نیز حق عضویت اعضاء و ارائه خدمات صنفی تامین میشود.

ماده ۲۴-

درآمد ها و هزینه های کانون در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد.

تبصره ۱ : کلیه دفتر مالی کانون در صورت مراجعه مامورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲ : سال مالی کانونی منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم میشود.

تبصره ۳ : کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری کانون در حسابهای مخصوصی به نام کانون نزد بانکهای رسمی کشور نگهداری خواهد شد.

ماده ۲۵-

کلیه مدارک ، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی کانون نگهداری میشود.

مکاتبات رسمی کانون با امضاء رئیس هیت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر کانون انجام خواهد شد.

تبصره : مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضاء اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۲۶-

هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضاء هیئت مدیره و بازرس (بازرسان) در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.

تبصره : محل کانون و اقامتگاه اعضاء هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسید و مادامی که  در این خصوص اطلاع داده نشده ، استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۷-

کانون دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیئت مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.

تبصره : هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان کانون مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۲۸-

با توجه به اینکه کانون ماهیتا” غیر تجاری میباشد نمیتواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.

ماده ۲۹-

در موارد زیر کانون منحل خواهد می شود:

 

 1. بنا به رای مجمع عمومی فوق العاده
 2. درصورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن ، موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
 3. بنا به نظر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه .

 

۴-ماده ۳۰-

انحلال : در صورت انحلال کانون ، مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای را (حداقل سه نفر) از میان اعضای اصلی انتخاب می نماید. این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء  دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب ، نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز اقدام نماید . هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد.

ماده ۳۱- این اساسنامه مشتمل بر ۴ فصل و ۳۱ ماده و ۲۸ تبصره در نشست اعضاء مجمع عمومی در مورخ …….  کانون به تصویب رسید.

 

 

طراحی سایت کوارتز || پشتیبانی توسط روجند