بهمن ۲۷, ۱۳۹۷

فرم درخواست عضویت کانون

 

عضویت کانون

 • به نام خداوند جان و خرد

  کانون بازنشستگان

  صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

  فرم درخواست عضویت :

 • بازنشسته شده ام با پـذیرش مفـاد اساسنامـه کانـون و تصریــح به دارا بودن شـرایط مقـرر، تقاضای عضویت در آن کانون را دارم .

 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • فایل ها را به اینجا بکشید

 

فایل پیوست : فرم درخواست عضویت کانون

 

شرایط صندوق عضویت طبق مفاد اساسنامه عبارتست

 • داشتن حکم رسمی بازنشستگی
 • پذیرش مفاد اساسنامه
 • داشتن حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی
 • پذیرفتن پرداخت مبلغ ” ورودیه ” و “حق عضویت ماهانه”  براساس مصوبه مجمع عمومی کانون

 

مدارک مورد نیاز جهت عضویت :

 

 • تکمیل و ارسال فرم درخواست عضویت فوق
 • ارسال دو قطعه عکس   ۴  *  ۳

طراحی سایت کوارتز || پشتیبانی توسط روجند