نقشه سايتصفحه اول
خبرنامه
پست الكترونيكي:

آئین نامه


هریک از اشخاصی که در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه و وابسته اشتغال داشته اند و به سبب بازنشسته شدن از صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز www.ayandehsazfund.com حقوق بازنشستگی و یا از کارافتادگی دریافت می کنند و یا اشخاصی که به تبع فوت عضو بازنشسته از این صندوق حقوق وظیفه دریافت می نمایند و دارای شرایط زیر می باشند می توانند تقاضای عضویت در کانون را نمایند.

1-داشتن حکم رسمی بازنشستگی از صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

2- پذیرفتن مفاد اساسنامه کانون

3- محروم نبودن از حقوق اجتماعی

4-داشتن حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی

همچنین قبولی عضویت خانواده معظم شهدا و دیگر اشخاصی که از صندوق آینده سازحقوق وظیفه دریافت می کنند و مورث ایشان در زمان تصویب اساسنامه کانون در قید حیات نبوده و امکان عضویت را بدان مناسب نداشته اند بلامانع است.

از سوی دیگر قبول عضویت افتخاری اشخاصی که نیل به اهداف مندرج در اساسنامه کانون را تسهیل می نمایند بلا مانع وموکول به تصویب هیات مدیره کانون خواهد بود.

نحوه عضویت: عضویت در کانون بر حسب تقاضای فرد و با صدور کارت عضویت تحقق می یابد.

(فرم های عضویت بعد از انجام مراحل بازنشستگی توسط صندوق آینده ساز برا ی عضو بازنشسته ارسال می گردد.)آخرين به روز رسانی: شنبه 28 فروردين 1389  ساعت: 08:35
دفعات بازديد: 22170 / تعداد بازديدكنندگان: 16765